Wie zijn wij?

Fons van Casteren

fons_130

Werkzaam geweest in verschillende typen onderwijs en daar diverse functies vervuld. Laatstelijk directeur van een vmbo/havo/vwo school binnen een scholengemeenschap. Vanuit die functie lid van een directieraad van 5 scholen voor voortgezet onderwijs met de portefeuille ’Personeel’.

Verder werkzaam geweest als secretaris van een directieraad en in die functie belast met de opzet van een kwaliteitszorgsysteem en de doordecentralisatie van de onderwijshuisvestingsverantwoordelijkheid. Vaardigheden:ervaring in het hanteerbaar maken van ingewikkelde processen, het voorbereiden, uitwerken en archivering van vergaderstukken, het opzetten van vernieuwingsprojecten, Fuwasys, opzetten van een kwaliteitszorgsysteem middels de introductie en toepassing van een planning- en controlcyclus en procesbegeleider van doordecentralisatieprocessen.


Jos Priem

Jos

Werkzaam geweest als voorzitter van de Centrale Directie van de Scholengemeenschap Breda. Portefeuillehouder ‘Financiën en Beheer’. Tevens functioneel betrokken bij de totstandkoming van de overeenkomst tot doordecentralisatie van onderwijshuisvestingsverantwoordelijkheid VO van de gemeente Breda, resulterend in de oprichting van Building Breda.

Huidige connecties financieel adviseur doordecentralisaties, opzetten van een huisvestingsbureau en ruime ervaring met het samenwerken, samenvoegen, fuseren en levensvatbaar houden van scholen voor voortgezet onderwijs. Tevens werkzaam als projectleider voor bestuurlijke inrichting van samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs na invoering van Passend Onderwijs.

Verder als interim-directeur en coach betrokken bij de heroriëntatie van een voortgezet onderwijsschool En tenslotte actief met betrekking tot advisering omtrent intern toezicht op onderwijsbestuur en het brengen van synergie in samenwerking tussen bestuur en toezichthouder.


Klaas van Harten

klaas

Jarenlange ervaring als (con)rector,  Voorzitter College van Bestuur van een Regionaal Opleidings Centrum en Raad van Toezicht lid. Daarnaast ruime ervaring vor wat betreft het opzetten van een huisvestingsbedrijf zoals Building Breda (VO) en Lentiz (VO en AOC).


Mark Canjels

MARK CANJELS

Studeerde management, economie,  recht en strategisck management. Hierna tien jaar werkzaam geweest als management consultant in de profit sector voor het MKB en Grootbedrijfmet betrekking tot velerlei (strategische) onderwerpen . Is sinds een aantal jaren actief als bestuursadviseur en heeft in die jaren vele peuterspeelzaal-, kinderopvang-, PO en VO onderwijsorganisaties met raad en daad bijgestaan om strategische issues te beheersen. Daarnaast operationeel verantwoordelijk voor een huisvestingsorganisatie met betrekking tot voortgezet onderwijs en nauw betrokken bij het doordecentraliseren van onderwijshuisvestingsverantwoordelijkheid binnen een tweetal gemeenten ten behoeve van het primair en speciaal onderwijs.


Max Hoefeijzers

max130

Na 35 jaar onderwijs ervaring, als leraar, directeur en bestuurder ben ik bewust overgestapt naar het zelfstandige advieswerk. Graag wil ik mijn ervaring inzetten om scholen en samenwerkingsverbanden op een hoger plan te tillen, zodat ze hun kwaliteit zien toenemen en nieuwe kansen kunnen pakken. De 21e eeuw vraagt nieuwe oplossingen, die vaak niet meer alleen in eigen kring te realiseren zijn.