Hoorn

Kwartiermasters hebben de opdracht gekregen om de opzet en uitwerking van een huisvestingsorganisatie  naar aanleiding van de doordecentralisatie van de onderwijshuisvestingsverantwoordelijkheid aan het VO door de gemeente Hoorn – vorm te geven.

De Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn is eigenaar geworden van de onderwijsgebouwen van het VO en ontvangt jaarlijks een vergoeding vanuit de gemeente Hoorn. Allerlei facetten zoals besturingsmodel, financiering, meerjaren investeringsmodel, meerjarenbegroting, contracten, meerjaren onderhoud, verzekeringen en bouwbegeleiding zijn hierbij aan bod gekomen. Kwartiermasters kunnen vanuit hun ervaring op deze verschillende terreinen ondersteunen en adviseren.