Passie

Kwartiermasters beschikken over een ruime ervaring binnen het onderwijsveld. Door deze jarenlange ervaring op bestuurlijk niveau met de daarbij behorende vraagstukken op strategisch, financieel en onderwijskundig terrein, kunnen Kwartiermasters meerwaarde leveren rondom allerlei processen binnen het onderwijsveld.

Met name op het terrein van herordening van het onderwijsaanbod (groei en krimp), huisvesting en het beheer daarvan en op het gebied van de doordecentralisatie van de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting voor zowel het primair, speciaal als voortgezet onderwijs kunnen Kwartiermasters de helpende hand bieden.

Kwartiermasters werken vanuit een passie voor het onderwijs en willen kennis overdragen aan de bestuurders en andere stakeholders in het onderwijsveld. De ondersteuning is dan ook gericht op efficiency en overdracht van kennis. De passie is gericht op het efficiënt gebruik van de financiële middelen en het verbeteren van het onderwijsaanbod, waardoor er voor het primaire onderwijsproces meer middelen beschikbaar komen.