Passend onderwijs

Ondersteuning bij de invoering van ‘Passend onderwijs’

Met de invoering van Passend Onderwijs krijgen schoolbesturen zorgplicht. Om dit waar te kunnen maken, dienen alle scholen van regulier en speciaal voortgezet onderwijs binnen een samenwerkingsverband met elkaar samen te werken. Deze samenwerking is niet vrijblijvend. Voorwaarde voor bekostiging is dat er een gezamenlijk en dekkend aanbod van onderwijsondersteuning in de regio wordt geboden.

Herinrichting van de zorgstructuur blijkt noodzaak. Het gaat dan niet alleen om de keuze van een nieuw bestuursmodel, of een systeem voor het verdelen en het gebruik van de middelen, of de toetsing van de kwaliteit van de beloofde ondersteuning, maar vaak ook om veranderingen in huisvesting van leerling groepen. Kwartiermasters helpen u graag bij een projectmatige aanpak van deze complexe opdracht.