Organisatie advies

Het begrip ‘organisatie’ kent meerdere dimensies. Naast de statische betekenis dat een organisatie een samenwerkingsverband is van personen die bepaalde (vaak dezelfde) doelen willen bereiken, is er ook de organisatie als activiteit of functie van het organiseren.
Kwartiermasters bieden ondersteuning voor beide betekenissen.

Naast begeleiding bij doordecentralisatie en onderwijskundige ontwikkelingen bieden Kwartiermasters ondersteuning bij bedrijfskundige en –bedrijfseconomische veranderingsprocessen op het gebied van reorganisaties, interne organisatie, rendementsverbetering, strategieontwikkeling, fusies en opzet van samenwerkingsverbanden.

Deze ondersteuning gaat uit van het bieden van een strategisch klankbord aan besturen en directies, waarbij samen gezocht wordt naar de juiste deskundigheid om te komen tot het gewenste resultaat. Bij deze veranderingen horen vaak aanpassingen in de organisatie. Kwartiermasters kiezen voor een werkwijze waarbij de organisatie niet leidend, maar dienstbaaris en dient te passen bij de omvang en aard van de verandering. Het zoeken naar en de keuze van het meest passende organisatiemodel en/of de wijze waarop tot verandering wordt gekomen, is daarbij een wezenlijk onderdeel. Kwartiermasters bieden die ondersteuning en advies.