Doorcentralisatie

Gemeenten kunnen de onderwijshuisvestingsverantwoordelijkheid voor het voortgezet,   primair en speciaal onderwijs doordecentraliseren naar (het collectief van) de schoolbesturen. In de gemeenten waar dat inmiddels is gebeurd, zijn interessante resultaten geboekt. De kwaliteit, de diversiteit en de samenwerking tussen de schoolbesturen is er toegenomen. De schoolbesturen kunnen (samen) meer met minder geld.